KPA – nowy tekst jednolity.

Dz. U. poz. 572 został opublikowany jednolity tekst ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się m. in. do czynności wierzycieli podejmowanych przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o czym stanowi art. 18 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się np. w przypadku kierowania do zobowiązanego upomnienia zawierającego wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego oraz inne dane niezbędne do prawidłowego wykonania obowiązku przez zobowiązanego.