Adres do doręczeń elektronicznych.

Od 10 grudnia 2023 r. każda jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych, powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego, stosownie do art. 8art. 155 ust. 6 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285).

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych adres do doręczeń elektronicznych oznacza adres elektroniczny, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, podmiotu korzystającego z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej albo z kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, umożliwiający jednoznaczną identyfikację nadawcy lub adresata danych przesyłanych w ramach tych usług.

Każdy adres do doręczeń elektronicznych składa się z ciągu znaków (liter i cyfr) w następującym układzie:

AE:PL-XXXXX-XXXXX-YYYYY-ZZ

gdzie:

AE – to skrót od adres elektroniczny

PL – kod kraju w standardzie ISO 3166 (w tym przykładzie Polski)

X – cyfry

Y – litery

Z – cyfry sumy kontrolnej.

Adres do doręczeń elektronicznych zawiera co najmniej 20 znaków właściwego adresu elektronicznego składającego się z następujących grup znaków:

– 5 znaków cyfr (0–9),

– myślnik „–”,

– 5 znaków cyfr (0–9),

– myślnik „–”,

– 5 znaków literowych (A–Z – tylko wielkie litery),

– myślnik „–”,

– 2 znaki cyfr (0–9).

Przykładowy adres do doręczeń elektronicznych:
AE:PL-12345-67890-ABCDE-12

Każdy adres do doręczeń elektronicznych jest wpisany do Bazy Adresów Elektronicznych (BAE).

Uwaga. Przed 10 grudnia 2023 r. Urząd ma możliwość przetestowania usługi e-doręczeń. Warto skorzystać ze środowiska testowego: https://www.gov.pl/web/e-doreczenia/srodowisko-testowe-dla-podmiotow-publicznych-i-niepublicznych