Opłata skarbowa od zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego.

Wydanie przez organ podatkowy zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej, stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Stawki opłaty skarbowej określa załącznik do ww. ustawy o opłacie skarbowej.

Wyłączenia od opłaty skarbowej określa art. 2 ustawy o opłacie skarbowej

Zwolnienia podmiotowe od opłaty skarbowej wskazuje art. 7 ustawy o opłacie skarbowej.

Zwolnienia przedmiotowe od opłaty skarbowej określa kolumna 4 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.

Zgodnie z częścią II “Wydanie zaświadczenia” ust. 21 “Pozostałe zaświadczenia” kol. 4 “Zwolnienia” pkt 11 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, zaświadczenie o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego, wydawane przez urzędy gmin właściwe do pobierania podatku rolnego, jest zwolnione od opłaty skarbowej.

Wielkość użytków rolnych gospodarstwa rolnego jest wyrażona w ewidencji prowadzonej przez organ podatkowy w hektarach fizycznychhektarach przeliczeniowych, stosownie do definicji gospodarstwa rolnego określonej w art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym.

Zaświadczenie o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego (wyrażone w hektarach fizycznych lub hektarach przeliczeniowych) jest zwolnione od opłaty skarbowej. Nie ma znaczenia cel i miejsce wykorzystania zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego.

Natomiast, zaświadczenie obejmujące zarówno dane o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego oraz inne dane wynikające z ewidencji prowadzonej przez organ podatkowy np. o powierzchni nieruchomości objętych podatkiem od nieruchomości, podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Również zaświadczenie o wielkości użytków rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.