Drugi termin składnia wniosków o zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w 2022 r.

Już za 3 dni, w poniedziałek 1 sierpnia br. rozpocznie się drugi w 2022 r. okres składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Stosownie bowiem z art. 6 ust. 1 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wniosek o zwrot podatku składa się w terminach od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwrot podatku przyznaje na wniosek producenta rolnego wójt, burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.

Miejsce położenia użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego wyznacza zatem wójta, burmistrza (prezydenta miasta) uprawnionego do rozpatrzenia wnioskuwydania decyzji w sprawie zwrotu podatku.

W przypadku gdy producent rolny posiada  grunty położone w różnych gminach, ma prawo składać odrębne wnioski do każdego z organów w danej gminie, w której położone są użytki rolne, których jest posiadaczem. Wniosek składany do każdego z organów w danej gminie może dotyczyć wyłącznie użytków rolnych położonych na terenie tej gminy.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego są dostępne na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.