Publikacja obwieszczenia ze stawką odsetek za zwłokę – 14,50%.

Monitorze Polskim poz. 1101 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2023 r. .w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 14,50% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

O odsetkach za zwłokę od zaległości podatkowych można przeczytać we wpisach: