Termin wdrożenia doręczeń elektronicznych (aktualizacja).

Minister Cyfryzacji zmienił komunikatem z dnia 22 listopada 2023 r. termin stosowania e-Doręczeń przez podmioty wskazane w ustawie o doręczeniach elektronicznych. Obowiązek ten wchodzi w życie 30 grudnia 2023 r.

W dniu 12 grudnia br. odbyło się głosowanie nad całością projektu ustawy o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych, w wyniku którego Sejm uchwalił, że termin określony w komunikacie nie może być wcześniejszy niż dzień 30 marca 2024 r. i późniejszy niż dzień 1 stycznia 2025 r.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2023 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych uchwalona przez Sejm RP została przekazana do Senatu RP.

Senat RP w dniu 13 grudnia 2023 r. przyjął ustawę z dnia 12 grudnia 2023 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych bez poprawek.

Prezydent RP podpisał w dniu 15 grudnia 2023 r. ustawę z dnia 12 grudnia 2023 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych.