Zmiany w doręczeniach elektronicznych.

O doręczeniach elektronicznych można przeczytać:

Zasady doręczeń elektronicznych są uregulowane w ustawie z dnia 18 listopada 2022 r. o doręczeniach elektronicznych. Doręczanie pism na adres do doręczeń elektronicznych oraz przez operatora wyznaczonego w ramach publicznej usługi hybrydowej zostało przewidziane w art. 144 ustawy Ordynacja podatkowa.

W dniu 27 maja 2022 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy o doręczeniach elektronicznych wprowadzona ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 1002). W ramach tej nowelizacji zmianie uległa m.in. treść przepisu art. 155 ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisu art. 155 ust. 6 ustawy o doręczeniach elektronicznych, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitalne oraz samorządowe zakłady budżetowe są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego od dnia określonego w komunikacie wydanym przez Ministra do spraw informatyzacji, ogłoszonym w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (w miejsce 1 stycznia 2024 r.), a w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej od dnia 1 października 2029 r.