Nowy cennik Poczty Polskiej od 1.04.2024 r. – w podatkach lokalnych w 2024 r. bez zmian.

Od 1 kwietnia 2024 r. obowiązuje nowy „Cennik usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym” Poczty Polskiej. W podatkach i opłatach lokalnych w 2024 r. bez zmian, zmiany nastąpią od 1 stycznia 2025 r.

Zgodnie z ww. cennikiem wysokość opłaty za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej to 2,90 zł (nie ulga zmianie), co oznacza że nadal odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych nie nalicza się jeżeli wysokość tych odsetek nie przekracza 8,70 zł (trzykrotności wartości opłaty za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej), stosownie do art. 54 § 1 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa.

Natomiast, zgodnie z ww. cennikiem od 1 kwietnia 2024 r. wzrosły najniższe koszty doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru – wynoszą 11,80 zł (dotychczas 9,80 zł). Na najniższe koszty doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru składa się opłata za przesyłkę poleconą ekonomiczną format S do 500 g w wysokości 7,80 zł (dotychczas 6,80 zł) oraz opłata za potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej w wysokości 4,00 zł (dotychczas 3,00 zł).

Oznacza to, że organ podatkowy nie ustali zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym na rok 2025 do kwoty 11,80 zł. Stosownie bowiem do art. 6 ust. 8a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6a ust. 6a ustawy o podatku rolnym oraz art. 6 ust. 3a ustawy o podatku leśnym nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe.