Komunikat ARiMR dotyczący informacji o DJP koni.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydała w dniu 26.01.2024 r. komunikat dotyczący wydawania Informacji o DJP zwierząt, na potrzeby zwrotu podatku akcyzowego, dla gatunku KONIE.

W przypadku, gdy na papierowym “Wniosku o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP zwierząt/ liczbie świń, na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej (DJP3)” składanym w BP ARiMR, wnioskodawca wskazał zwierzęta z gatunku konie oraz co najmniej jeden z gatunków bydło/ owce/ kozy/ świnie lub gdy wnioskodawca złoży w/w Wniosek przez aplikację IRZplus a posiadał w 2023 r. konie (oprócz zwierząt pozostałych gatunków) otrzyma dwa dokumenty:

  1. dla zwierząt z gatunków bydło/ owce/ kozy/ świnie,

2. dla zwierząt z gatunku konie.

Dokument wymieniony w pozycji 2 zostanie wydany w późniejszym terminie niż wymieniony w pozycji 1.

W przypadku, gdy wnioskodawca wnioskuje o wydanie Informacji o liczbie DJP zwierząt jedynie dla zwierząt z gatunku konie oraz jeśli w 2023 r. posiadał wyłącznie konie, otrzyma tylko jeden dokument.