ARiMR wydaje informacje o DJP koni od 15 lutego 2024 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydała w dniu 15.02.2024 r. kolejny komunikat dotyczący wydawania Informacji o DJP zwierząt, na potrzeby zwrotu podatku akcyzowego, dla gatunku KONIE.

Zgodnie z ww. komunikatem od dnia 15.02.2024 r. zostaje wznowione wydawanie w Biurach Powiatowych ARiMR Informacji o liczbie DJP zwierząt w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla gatunku konie.

O dokumencie wydanym przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierającym informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu producenta rolnego można przeczytać we wpisie z 6 lutego 2024 r. “Dokument o liczbie DJP koni w 2024 r.