Projekt wniosku o zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w 2024 r.

Na stronie RCL został opublikowany projekt rozporządzenia sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12380803