Jednolity tekst ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dz. U. poz. 1948 został opublikowany jednolity tekst ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Tekst jednolity ustawy obejmuje wyłącznie art. 1 ustawy z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 965).

Tekst jednolity ustawy nie obejmuje art. 2–9 ustawy z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 965).