Przypomnienie informacji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Jeszcze tylko przez 3 dni (do 29 lutego 2024 r. włącznie) istnieje możliwość złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Terminy dla złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego mają charakter terminów prawa materialnego (wyrok WSA w Gdańsku z 9.10.2007 r. I SA/Gd 381/07). Uchybienie terminu materialnego wywołuje skutek w postaci m. in. wygaśnięcia praw lub obowiązków o charakterze materialnoprawnym. Nie ma możliwości przywrócenia terminu złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Poniżej przypomnienie 9 wpisów strony PodatkowyReferat.online dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego:

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej począwszy od wniosku o zwrot podatku poprzez ustalenie rocznego limitu zwrotu i kwoty zwrotu do wydania decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego i realizacji innych obowiązków związanych ze zwrotem podatku akcyzowego przedstawia publikacja elektroniczna “Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w 2024 r.“.