3 ostatnie dni na doręczenie decyzji wymiarowych.

Jeszcze tylko przez z 3 dni – 28 i 29 lutego oraz 1 marca br. można doręczać decyzje ustalające wysokość podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla osób fizycznych, aby został zachowany termin płatności I raty ww. podatków – 15 marca 2024 r.

Podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny od osób fizycznych, zgodnie z art. 6 ust. 7 i ust. 11a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6a ust. 6 i ust. 10a ustawy o podatku rolnym oraz art. 6 ust. 3 i ust. 7a ustawy o podatku leśnym jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego (jeżeli kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty).

W przypadku gdy terminy płatności są określone w przepisach prawa podatkowego, zasadę ustalania terminu płatności określa art. 47 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa: Jeżeli decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności podatku lub pierwszej raty podatku, obowiązuje termin płatności przypadający 14 dnia od daty doręczenia decyzji.

Oznacza to zatem, że termin pierwszej raty (termin płatności jednorazowy) podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych, czyli 15 marca 2024 r. jest wiążący dla podatnika, pod warunkiem, że decyzja ustalająca wysokość tego podatku zostanie doręczona minimum na 14 dni przed tym terminem. Decyzja doręczona w miesiącu styczniu i lutym 2024 r. oraz 1 marca 2024 r. wyznacza termin płatności – 15 marca 2024 r.

Doręczenie decyzji ustalającej podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny od osób fizycznych w terminie późniejszym niż dzień 1 marca 2024 r. oznacza termin płatności późniejszy niż 15 marca 2024 r., np. doręczenie decyzji w dniu 4 marca 2024 r. oznacza termin płatności – 18 marca 2024 r.