Faktury do zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Pytanie: Czy faktury dotyczące zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r., które stanowiły załączniki do wniosku o zwrot podatku akcyzowego w lutym 2023 r., ale odmówiono na nie zwrotu kwoty podatku akcyzowego z uwagi na przekroczenie limitu, mogą zostać wykorzystane do zwrotu podatku akcyzowego w sierpniu 2023 r.?

Odpowiedź: Tak, faktury dotyczące zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r., na które w lutym 2023 r. odmówiono zwrotu kwoty podatku akcyzowego z uwagi na przekroczenie limitu, mogą zostać wykorzystane do zwrotu podatku akcyzowego w sierpniu 2023 r. pod warunkiem, że wnioskodawca był posiadaczem w 2022 r. świń, owiec, kóz i koni i w sierpniu 2023 r. złoży wniosek o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni.

Natomiast faktury dotyczące zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r., na które odmówiono zwrotu kwoty podatku z wniosku złożonego w lutym 2023 r., nie mogą zostać wykorzystane do zwrotu podatku akcyzowego w odniesieniu do użytków rolnych i bydła z wniosku złożonego w sierpniu 2023 r. (dotyczącego użytków rolnych i bydła).