600 wpisów na stronie Podatkowy Referat.

W czerwcu 2020 r. postanowiłam założyć stronę internetową www.PodatowyReferat.online i zamieszczać informacje dotyczące podatków i opłat lokalnych.

Aktualnie na stronie opublikowanych jest ??? wpisów podzielonych na 15 kategorii tematycznych.