Publikacja stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Monitorze Polskim poz. 1017 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 15% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych – 15% obowiązuje od 7 września 2023 r.