Powtórka z zaliczenia wpłaty podatku.

Po terminie płatności przypomnienie wpisów dotyczących zaliczenia wpłaty podatku: