Zasady zaliczania wpłat nie dotyczą wpłat z organu egzekucyjnego.

Pytanie: NUS zrealizował TW dotyczący zaległości podatkowych z późniejszymi terminami płatności, natomiast nie został zrealizowany TW dotyczący zaległości podatkowych z wcześniejszymi terminami płatności. Czy w takim przypadku należy zastosować przepis art. 62 ustawy Ordynacja podatkowa i zaliczyć wpłatę z US na poczet najstarszych zaległości objętych innym TW?   

Odpowiedź: Przepis art. 62 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa dotyczy wpłat dokonywanych dobrowolnie przez podatnika. Oznacza to zatem, że wpłata przekazana z organu egzekucyjnego, jako realizacja danego tytułu wykonawczego, nie może być przedmiotem zaliczenia na poczet innej zaległości podatkowej niż wskazana w dowodzie wpłaty. Wpłata przekazana z organu egzekucyjnego nie może być zaliczona na poczet zobowiązania podatkowego o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zobowiązań podatkowych podatnika.

O zaliczaniu wpłat można przeczytać również we wpisie “Zaliczenie wpłaty na poczet zaległości w orzecznictwie“.