Termin płatności – przegląd wpisów.

W przypadającym w dniu dzisiejszym terminie płatności podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego kilka wpisów związanych z tym tematem.

Termin płatności podatku lub opłaty to zatem ostatni dzień, w którym zobowiązany winien uregulować ciążące na nim zobowiązanie podatkowe.

Więcej: Termin płatności – co to znaczy?

Obowiązek zastosowania art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej nie zostaje ograniczony w przypadku, gdy w odniesieniu do zaległości o najwcześniejszym terminie płatności podatnik wystąpił z wnioskiem o umorzenie na zasadzie art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej.

Więcej: Czy wpłatę podatnika zalicza się na poczet zaległości w przypadku gdy zaległości te są objęte wnioskiem o umorzenie?

Organ podatkowy uzyskał prawo do zarachowania należności na poczet zaległości podatkowych, pomimo innego wskazania podatnika.

Więcej: Zaliczenie wpłaty na poczet zaległości w orzecznictwie