Rejestr spadkowy – informacje o dokumentach poświadczających dziedziczenie po zmarłym.

W ubiegłym miesiącu jeden z wpisów dotyczył pierwszego w wielu rejestrów publicznych – rejestru REGON: Rejestr REGON – informacje o podatnikach. Dzisiaj spójrzmy na kolejny rejestr publiczny przydatny w bieżącym wykonywaniu zadań przez organ podatkowy czyli Rejestr Spadkowy.

Rejestr spadkowy to publiczny rejestr, w którym można znaleźć informację o dokumentach poświadczających dziedziczenie po zmarłym.

Rejestr Spadkowy składa się z dwóch części: krajowej PL i europejskiej EPS.

Rejestr Spadkowy PL (krajowy) zawiera informacje o:

  • notarialnych aktach poświadczenia dziedziczenia sporządzonych po 01.03.2009 r.
  • sądowych stwierdzeniach nabycia spadku wydanych po 08.09.2016 r.

Rejestr spadkowy zawiera informacje o dokumencie, czyli typ dokumentu – np. sądowe stwierdzenie nabycie spadku, sygnaturę akt dokumentu oraz miejsce, w którym powstał dokument np. Sąd Rejonowy w………

Informacje pozyskane z Rejestru Spadkowego wskazują, gdzie należy poszukiwać dokumentu poświadczającego dziedziczenie i jaka jest sygnatura tego dokumentu.

Rejestr nie zawiera treści dokumentów potwierdzających dziedziczenie.

Informacje zawarte w Rejestrze Spadkowym można uzyskać bezpłatnie.

W celu wyszukania dokumentu należy wypełnić elektroniczny formularz na stronie https://rejestry-notarialne.pl/37 podając albo numer PESEL spadkodawcy, lub jeżeli ten numer nie jest znany, podstawowe dane identyfikujące spadkodawcę. Do wyszukania danych wystarczy podanie imienia i nazwiska spadkodawcy oraz jednej z dat: urodzenia albo zgonu.

Zasady orzekania o zakresie odpowiedzialności poszczególnych spadkobierców z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są przedmiotem warsztatów online – 2 marca br. “Odpowiedzialność spadkobiercy za podatki lokalne“, szczegóły i zamawianie: https://podatkowyreferat.pl/pl/p/-Odpowiedzialnosc-spadkobiercy-za-podatki-lokalne-2-marca-2023r.-warsztaty-online/239