Tag: kara porządkowa

Kara porządkowa i zastaw skarbowy – wzrost wysokości w 2021 r.

Wzrost o 3,9 % cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszych dwóch kwartałach 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. powoduje nie tylko wzrost maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych na 2021 r., o czym można przeczytać tutaj: https://podatkowyreferat.online/2020/07/31/maksymalne-stawki-podatkow-i-oplat-lokalnych-na-2021-rok-ogloszone/ oraz https://podatkowyreferat.online/2020/07/15/wzrost-maksymalnych-stawek-podatkow-lokalnych-na-2021-r/, ale ma wpływ na inne regulacje zamieszczone w przepisach

Czytaj więcej...