Kara porządkowa i zastaw skarbowy – wartości w 2022 r.

Corocznie, do 15 sierpnia danego roku, w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszych dwóch kwartałach danego roku w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku ulega podwyższeniu (chyba że wskaźnik ma wartość ujemną): maksymalna kara porządkowa oraz minimalna wartość poszczególnych rzeczy ruchomych oraz zbywalnych praw majątkowych, na których może zostać ustanowiony zastaw skarbowy.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 15 lipca 2021 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. wyniósł 103,6 (wzrost cen o 3,6 %) (M.P. poz. 660).

W dniu wczorajszym, 12 sierpnia br., w Monitorze Polskim poz. 735 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa na rok 2022. Maksymalna wysokość kary porządkowej w roku 2022 r. wyniesie 3 000 zł. Stanowi to wzrost o 100 zł w stosunku do wysokości maksymalnej kary porządkowej w roku 2021 (2 900 zł).

W dniu dzisiejszym, 13 sierpnia br., w Monitorze Polskim poz. 739 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa na rok 2022. Wartość poszczególnych rzeczy ruchomych oraz zbywalnych praw majątkowych, na których może być ustanowiony zastaw skarbowy w roku 2022 wynosi w dniu ustanowienia zastawu co najmniej 13 900 zł. Stanowi to wzrost o 400 zł w stosunku do wysokości w 2021 r. (13 500 zł).

Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa na rok 2022 (M. P. poz. 735)

Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa na rok 2022 (M. P. poz. 739)