Stawka podatku leśnego w 2024 r.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. średnia cena sprzedaży drewna wyniosła 327,43 zł za 1 m3.

Komunikat z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. został opublikowany w Monitorze Polskim poz. 1130.

Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy o leśnym, rada gminy jest uprawniona do obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2024 na obszarze gminy. Rada gminy może zatem obniżyć wartość 327,43 zł za 1 m3wskazać inną niższą wartość.

Stawka podatku leśnego w 2024 r. od 1 ha lasu ustalona na podstawie kwoty stanowiącej cenę sprzedaży drewna w wysokości 327,43 zł za 1 m3 wyniesie 72,0346 (w 2023 r. – 71,0996 zł).

Stawka podatku leśnego nie podlega zaokrągleniu. Zaokrągleniu do pełnych złotych podlega natomiast kwota podatku leśnego, stosownie do art. 63 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.