Podatek od środków transportowych – stawki minimalne – 2024 r.

Monitorze Polskim poz. 1132 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2023 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 r.

Stosownie do zasad określonych w art. 12b ust. 1 i ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, stawki minimalne podatku od środków transportowych określone w załącznikach nr 1–3 obowiązujące w 2024 r. nie uległy zmianie. Stawki określone w załącznikach nr 1–3 do ustawy ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy, niemniej jeżeli wskaźnik jest niższy niż 5%, stawki określone w załącznikach nr 1–3 nie ulegają zmianie w następnym roku podatkowym.