Przed terminem płatności podatków – informacje MF.

Na stronach https://www.gov.pl/web/gov dostępne są, skierowane do podatników, informacje dotyczące zapłaty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w 2023 r. przygotowane przez Ministerstwo Finansów:

Zapłać podatek od nieruchomości

Zapłać podatek rolny

Zapłać podatek leśny

Jedna z zamieszczonych informacji dotyczy współwłasności nieruchomości oraz gruntów rolnych:

Jeśli jesteś współwłaścicielem lub współposiadaczem nieruchomości oraz gruntów rolnych: Gmina wydaje jedną decyzję w sprawie wysokości podatku za wspólne grunty rolne. Decyzja dotyczy was wszystkich – dostaje ją każdy współwłaściciel (współposiadacz). Nie ma znaczenia, kto zapłaci podatek – jego opłacenie to solidarny obowiązek podatkowy. Dlatego możecie się umówić, że jedna osoba zapłaci całość, a potem rozliczycie się między sobą. Możecie też od razu podzielić podatek i zapłacić każdy osobno. Ważne, by zapłacić cały ustalony podatek. Jeśli nie zapłacicie całego podatku, gmina może domagać się zapłaty od każdego z was.