Nowe wersje słowników i TW-1(6).

W dniu dzisiejszym została opublikowana kolejna wersja interaktywnego formularza TW-1(6-3).

Opublikowano również kolejną wersję słownika podstaw prawnych: SC206A oraz słownika wierzycieli: 1.50 (oba słowniki wskazują stan na 31.05.2021 r.).

W słowniku podstaw prawnych wprowadzono tekst jednolity ustawy o trzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U.2021.888).

Przykład: Ustalenie podstawy prawnej dla łącznego zobowiązania pieniężnego.

Jednym z przesyłanych zapytań do strony PodatkowyReferat.online w związku ze sporządzaniem TW-1 jest pytanie o podstawę prawną do tytułu wykonawczego z tytułu zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym.

Zgodnie ze słownikiem podstaw prawnych kod klasyfikacji dla łącznego zobowiązania pieniężnego to SW2, natomiast kod podstawy prawnej to PRLA.

Wybór poszczególnych części składowych podstawy prawnej przedstawia poniższe zdjęcie: