Rb-27S i Rb-PDP – tekst jednolity.

W dniu dzisiejszym zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z 30 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Tekst jednolity rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1564) jest dostępny tu: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1564.

Co dziś do kupienia? ( i portrety i martwa natura i panorama…..) – obrazy na murach przy Bramie Floriańskiej

A jak odnaleźć się w obwieszczeniu w zakresie sprawozdania Rb-27s i Rb-PDP? Ułatwi to poniższe zestawienie:

Wzór sprawozdania Rb-27S – załącznik nr 8 do rozporządzenia – str. 18 obwieszczenia,

Wzór sprawozdania Rb-PDP – załącznik nr 10 do rozporządzenia- str. 21 obwieszczenia,

Instrukcja sporządzania Rb-27S – załącznik nr 36 do rozporządzenia- § 3 ust. 1 – str. 82 – 83 obwieszczenia,

Zakres sporządzania Rb-27S – załącznik nr 36 do rozporządzenia – § 4 ust. 1 – str. 85 obwieszczenia,

Instrukcja sporządzania Rb-PDP – załącznik nr 36 do rozporządzenia – § 7 – str. 86-87 obwieszczenia,

Terminy przekazywania Rb-27S i Rb-PDP – załącznik nr 40 do rozporządzenia – str. 102 – 103 obwieszczenia.