Kategoria: Podatek leśny

1 marca 2022 r. – termin doręczenia, zbiornik jako budowla, konto właściciela nieruchomości.

Pamiętajmy, że jesteśmy przede wszystkim ludźmi,a dopiero w później urzędnikami. Zgodnie z wczorajszym komunikatem informacje z zakresu naszych podatków lokalnych będę zamieszczała codziennie w godzinach wieczornych.

Czytaj więcej

Zaliczenie wpłaty na poczet zaległości w orzecznictwie.

Od 2020 r. organ podatkowy uzyskał prawo do zarachowania należności na poczet zaległości podatkowych, pomimo innego wskazania podatnika. Przed 2020 r. organ podatkowy dokonywał zarachowania wpłaty

Czytaj więcej

Papierowe formy pism z Ordynacji podatkowej.

Doręczanie pisma podatnikowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie jest popularną formą doręczania pism (decyzji, postanowień, wezwań, zawiadomień) wśród podatników podatków i opłat

Czytaj więcej