Nowy cennik Poczty Polskiej – w podatkach lokalnych bez zmian.

Od 1 grudnia 2023 r. Poczta Polska wprowadza nowy „Cennik usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym”.

Zgodnie z ww. cennikiem wysokość opłaty za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej to 2,90 zł (nie ulga zmianie).

Oznacza to, że tak jak dotychczas, odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych nie nalicza się jeżeli wysokość tych odsetek nie przekracza 8,70 zł (trzykrotności wartości opłaty za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej stosownie do art. 54 § 1 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa).

Zgodnie z ww. cennikiem najniższe koszty doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru wynoszą 9,80 zł (nie ulegają zmianie). Na najniższe koszty doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru składa się opłata za przesyłkę poleconą ekonomiczną format S do 500 g w wysokości 6,80 zł oraz opłata za potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej w wysokości 3,00 zł.

Oznacza to, że tak jak dotychczas, organ podatkowy nie ustala zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym na rok 2024 do kwoty 9,80 zł. Stosownie do art. 6 ust. 8a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6a ust. 6a ustawy o podatku rolnym oraz art. 6 ust. 3a ustawy o podatku leśnym nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe.