Opłata za przekazywanie korespondencji z wykorzystaniem PURDE.

Podmiot publiczny doręcza korespondencję wymagającą uzyskania potwierdzenia jej nadania lub odbioru z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Operator wyznaczony (Poczta Polska) pobiera od nadawcy opłatę m. in. za przekazywanie korespondencji przy użyciu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Zgodnie z “Cennikiem publicznej usługi usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej” Poczty Polskiej obowiązującym od 05 października 2023 r. opłata za przekazanie korespondencji z wykorzystaniem PURDE wynosi 4,40 zł netto + 23% podatku VAT (pojedyncza przesyłka w ramach PURDE nie może być większa niż 15 MB).

Opłata dotyczy przekazania korespondencji z wykorzystaniem PURDE przez podmiot publiczny do podmiotu niepublicznego.

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych opłacie nie podlega przekazywanie korespondencji przy użyciu PURDE między podmiotami publicznymi.

Na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych z opłaty zwolnione jest przekazywanie korespondencji z wykorzystaniem PURDE przez podmiot niepubliczny do podmiotu publicznego.