Dalszy i kolejny tytuł wykonawczy bez informacji o nadaniu klauzuli o skierowaniu TW do egzekucji.

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 556) wprowadza, obowiązujące od 25 marca 2024 r. zmiany dotyczące m.in. sporządzania dalszego i kolejnego tytułu wykonawczego.

Przepis art. 26c § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji określa elementy dalszego tytułu wykonawczego. Z elementów dalszego tytułu wykonawczego wyłączono informację o nadaniu tytułowi wykonawczemu klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej. Zmiana obowiązuje od 25 marca 2024 r.

Przepis art. 26ca § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji określa elementy kolejnego tytułu wykonawczego. Z elementów kolejnego tytułu wykonawczego wyłączono informację o nadaniu tytułowi wykonawczemu klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej. Zmiana obowiązuje od 25 marca 2024 r.