Nowy wzór TW-1(6).

W Dzienniku Ustaw poz. 838 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej.

Zmiana dotyczy rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. poz. 176).

Do rozporządzenia dodano wzór tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji należności pieniężnych TW-1(6).

Wzór TW-1(6) można stosować do dnia 30 września 2021 r.

Wzór TW-1(4) można stosować do dnia 30 września 2021 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 maja 2021 r.

Treść rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej: https://podatkowyreferat.online/d2021000083801-1/