Kalendarz przekazania podmiotowi uprawnionemu 1,5% należnego podatku rolnego.

Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1450) wprowadza zmiany w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, obowiązujące od 1 stycznia 2024 r.

Uprawniony podatnik podatku rolnego ma możliwość przekazania kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz podmiotów uprawnionych do jej otrzymania.

W przepisach art. 6d ust. 5 pkt 1 oraz art. 6e ust. 1 ustawy o podatku rolnym, a także w art. 257b ust. 1 ustawy Prawo spółdzielcze, art. 35b ust. 1  ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników i art. 8c ust. 1 ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych zostały wskazane ważne terminy dla organów podatkowych w zakresie podatku rolnego.

TerminPrzedmiot
Do 29 lutego 2024 r.  Publikacja sporządzonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi listy podmiotów uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku rolnego.
Od 1 marca do 15 listopada 2024 r.Termin składania do organu podatkowego wniosku przez podmiot uprawniony.
Do 31 grudnia 2024 r.Przekazanie przez organ podatkowy na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego.