Regulamin forum Podatkowy Referat

§1

Agata Dzięgiel-Matras Centrum Informacji Podatków Lokalnych “Glosator” Kraków, zwana dalej Wydawcą, udostępnia swoim użytkownikom możliwość bezpłatnego uczestniczenia w forum Podatkowy Referat, zwanym dalej Forum. Forum jest miejscem wymiany informacji i komentarzy na tematy związane z podatkami i opłatami lokalnymi.

§2

Dostęp do Forum posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet, którzy skorzystają z formularza pozwalającego umieścić wpis na Forum, zwani dalej Uczestnikami Forum.

§3

Uczestnik Forum publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Wydawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Uczestników na łamach Forum.

§4

Uczestnik Forum jest zobowiązany zakładać wątki w odpowiednich dla nich działach. Wątki założone w niewłaściwych działach będą przenoszone do odpowiednich kategorii przez administratora.

§5

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Uczestników na łamach Forum treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, związanych z pornografią, używkami, wulgarnych, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa autorskie lub prawa innych osób itp.

§6

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Uczestników na łamach Forum treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, będących pomówieniami czy też celowo obraźliwych dla wywołania kłótni.

§7

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Uczestników na łamach Forum przekazów reklamowych.

§8

Wydawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w par. 5, 6 i 7 niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia par. 4, 5 i 6 regulaminu. Posty zawierające linki do jakichkolwiek stron w innych serwisach będą usuwane bez powiadomienia Uczestnika, który je zamieścił.

§9

Wydawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

§10

Wydawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron Forum z treści prowadzonych przez siebie serwisów bez podawania przyczyn takiego działania.

§11

Uczestnicy Forum poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii na stronach Forum wyrażają zgodę na publikowanie tych treści w „Forum Podatkowy Referat” i innych wydawnictwach Wydawcy.

§12

Agata Dzięgiel-Matras Centrum Informacji Podatków Lokalnych “Glosator” Kraków nie przekazuje danych uczestników Forum firmom czy osobom prywatnym. Osoby, które dokonały rejestracji w serwisie, wyrażają jednocześnie zgodę na przetwarzanie ich danych w celach administracyjnych.

§13

Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie przez każdego Uczestnika, w celu uczestnictwa w Forum internetowym. Każdemu Uczestnikowi Forum internetowego, który poda swoje dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Agata Dzięgiel-Matras Centrum Informacji Podatków Lokalnych “Glosator” Kraków.

§14

Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.