Liczba wniosków o zwrot podatku akcyzowego w II terminie 2023 r.

Producent rolny w sierpniu 2023 r. – w II terminie 2023 r. składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej może złożyć 1 wniosek albo 2 wnioski, w zależności od stanu wykorzystania limitu zwrotu podatku w lutym 2023 r. – I terminie 2023 r. (w odniesieniu do użytków rolnych i bydła) oraz stanu posiadania świń, owiec, kóz i koni w 2022 r.

W przypadku gdy producent rolny nie wykorzystał limitu w I terminie składania wniosków i składa w II terminie wniosek o zwrot podatku akcyzowego na użytki rolne (albo użytki rolne i bydło) oraz dodatkowo na świnie, owce, kozy, konie – powinien złożyć 2 wnioski.

Pierwszy wniosek dotyczy użytków rolnych i bydła, który składa się na formularzu obowiązującym w I terminie składania wniosków. Do formularza wniosku o zwrot podatku na użytki rolne i bydło w II terminie składania wniosków producent rolny dołącza faktury zakupu oleju napędowego dokonanego w okresie od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 lipca 2023 r.

W odniesieniu do zwrotu podatku z tytułu posiadania świń, owiec, kóz, koni – producent rolny składa drugi wniosek na wprowadzonym w 2023 roku formularzu wniosku dotyczącym świń, owiec, kóz i koni. Do formularza wniosku o zwrot podatku z tytułu posiadania świń, owiec, kóz i koni producent rolny dołącza faktury zakupu oleju napędowego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r.

Dla faktur stanowiących dowód zakup oleju napędowego w okresie 1 sierpień 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – limit określa się wg stawki zwrotu 1,20 zł/l oleju napędowego. Dla faktur stanowiących dowód zakup oleju napędowego w okresie 1 luty 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – limit określa się wg stawki zwrotu 2,00 zł/l oleju napędowego (za wyjątkiem dużych przedsiębiorców). Limit zwrotu w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni oblicza się wg stawki zwrotu 1,20 zł/l oleju napędowego lub 2,00 zł/l oleju napędowego w zależności od daty zakupu oleju napędowego.

W przypadku gdy producent rolny wykorzystał w I terminie w całości limit na użytki rolne i bydło, a był posiadaczem świń, owiec, kóz i koni w 2022 r. składa w II terminie 2023 r, 1 wniosek o zwrot podatku akcyzowego na wprowadzonym w 2023 roku formularzu dotyczącym świń, owiec, kóz i koni.

Do formularza wniosku o zwrot podatku z tytułu posiadania świń, owiec, kóz i koni producent rolny dołącza faktury zakupu oleju napędowego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. Dla faktur stanowiących dowód zakup oleju napędowego w okresie 1 sierpień 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – limit określa się wg stawki zwrotu 1,20 zł/l oleju napędowego. Dla faktur stanowiących dowód zakup oleju napędowego w okresie 1 luty 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – limit określa się wg stawki zwrotu 2,00 zł/l oleju napędowego (za wyjątkiem dużych przedsiębiorstw). Limit zwrotu w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni oblicza się wg stawki zwrotu 1,20 zł/l oleju napędowego lub 2,00 zł/l oleju napędowego w zależności od daty zakupu oleju napędowego.

W przypadku gdy producent rolny nie wykorzystał limitu w I terminie składania wniosków i nie był posiadaczem świń, owiec, kóz, koni w 2022 r. – składa w II terminie 2023 r. 1 wniosek na formularzu obowiązującym w I terminie składania wniosków. Do formularza wniosku o zwrot podatku na użytki rolne i bydło w II terminie składania wniosków producent rolny dołącza faktury zakupu oleju napędowego dokonanego w okresie od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 lipca 2023 r. Dla faktur stanowiących dowód zakup oleju napędowego w okresie 1 luty 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – limit określa się wg stawki zwrotu 2,00 zł/l oleju napędowego (za wyjątkiem dużych przedsiębiorstw).