Zmiana programu pomocy do zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym – stawka 1,46 zł i 1,20 zł.

Zmiana dotyczy programu pomocy SA.102 886 “Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z uwzględnieniem stawki minimalnej określonej w Dyrektywie 2003/96/WE.

W II terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w sierpniu 2023 r. przy stawce zwrotu 1, 20 zł/1 litr oleju napędowego i 1,46 zł/1 litr oleju napędowego obowiązuje nr pomocy – SA. 107 621“Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z uwzględnieniem stawki minimalnej określonej w Dyrektywie 2003/96/WE”.

Program pomocy SA. 107 621 obowiązuje w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2027 r. i dotyczy małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych przedsiębiorstw.

Przypomnienie: W II terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w sierpniu 2023 r. dla małych i średnich przedsiębiorstw stosuje się dodatkową pomoc 0,54 zł/ 1 litr oleju napędowego – nr pomocy SA. 107 291(2023/N) – Polska – TCTF: Pomoc na obniżenie kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, o czym we wpisie “Dodatkowa pomoc producentom rolnym – program pomocowy nr SA.107291”.

Temat zamieszczony również na forum Podatkowy Referat: https://podatkowyreferat.online/forumpodatkowyreferat/topic/zmiana-programu-pomocy-do-zwrotu-podatku-akcyzowego-producentom-rolnym-stawka-146-zl-i-120-zl/