11 stycznia 2025 r. – termin utraty mocy definicji budowli w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

W Dz. U. poz. 131310 lipca 2023 r. został opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 lipca 2023 r. sygn. akt SK 14/21.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70) jest niezgodny z art. 84 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i przepis ten traci moc obowiązującą po upływie 18 (osiemnastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Definicja budowli zawarta w art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych utraci moc 11 stycznia 2025 r.

Ten temat został poruszony również we wpisie “Definicja budowli i budynku w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych do zmiany”.