Wyjaśnienia MRiRW w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w sierpniu 2023 r.

Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w części ‘Materiały” w piątek 7.07.2023 r. zostały opublikowane pytania i odpowiedzi związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w II terminie naboru wniosków – w sierpniu 2023 r.

Pytania dotyczą przede wszystkim sposobu ustalenia kwoty zwrotu podatku akcyzowego w przypadku producentów rolnych, którzy nie wykorzystali limitu na 2023 r. w pierwszym terminie – w lutym 2023 r. oraz ustalenia limitu zwrotu np. w przypadku producenta rolnego, który składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego po raz pierwszy w sierpniu 2023 r.

Temat zamieszczony również na forum Podatkowy Referat: https://podatkowyreferat.online/forumpodatkowyreferat/topic/wyjasnienia-mrirw-w-sprawie-zwrotu-podatku-akcyzowego-producentom-rolnym-w-sierpniu-2023-r/