III część wyjaśnień MRiRW w sprawie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało odpowiedzi na kolejne pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Nowa – III część wyjaśnień – to pytania i odpowiedzi od nr 36 do nr 56.