Brak podmiotów uprawnionych do uzyskania w 2024 r. 1,5% należnego podatku rolnego.

W dniu 29 lutego br. na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi została opublikowana poniższa informacja:

Odpis 1,5% podatku rolnego

Zgodnie z art. 257b ust.1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648 oraz z 2023 r. poz.1450), art. 35b ust.1 ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. z 2022 r. poz. 281 oraz z 2023 r. poz.1450) oraz art. 8c ust.1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 99 oraz z 2023 r. poz.1450) minister właściwy do spraw rolnictwa sporządza co roku listę podmiotów uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku rolnego i umieszcza ją na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku podatkowego.

W związku z powyższym informujemy, że w 2024 r. żaden z podmiotów wnioskujących o wpis na tę listę nie spełnił warunków określonych odpowiednio w art. 257a ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, art. 35a ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników  oraz art. 8b ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych.

Oznacza, to że w 2024 r. nie ma podmiotów uprawnionych do otrzymania kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego.