Sposób przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosku o przekazywanie 1,5% należnego podatku rolnego.

Dz. U. poz. 280 z 29 lutego br. opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz opatrywania podpisem elektronicznym wniosku o przekazanie 1,5% należnego podatku rolnego.

Przekazywanie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej następuje na adres do doręczeń elektronicznych organu podatkowego. Niemniej, do dnia 30 września 2024 r. przekazywanie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej może następować również za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej organu podatkowego na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP).

Wniosek o przekazanie 1,5% należnego podatku rolnego przekazywany za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest opatrywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. z dniem 1 marca 2024 r.