Stawka zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w 2023 r.

Dz. U. poz. 2832 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 r.

2023 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,20 zł na 1 litr oleju (w 2022 r. – 1,00 zł).

Oznacza to, że w 2023 r. procent rolny może uzyskać:

  • 132 zł (110 x 1,20 zł) z 1 ha użytków rolnych (w miejsce 110 zł w 2022 r.),
  • 48 zł (40 x 1,20 zł) z 1 średniej rocznej DJP bydła (w miejsce 40 zł w 2022 r.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 r. (Dz. U. poz. 2832).