Kiedy wynajem pokoi stanowi agroturystykę nieobjętą najwyższymi stawkami podatku od nieruchomości?

Na gruncie podatku od nieruchomości działalność w zakresie agroturystyki nie jest uznawana za działalność gospodarczą. Niemniej, aby zasada powyższa miała zastosowanie muszą być spełnione warunki określone w art. 1a ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Zgodnie natomiast z treścią art. 1a ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych za działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy nie uważa się wynajmu turystom pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych znajdujących się na obszarach wiejskich przez osoby ze stałym miejscem pobytu w gminie położonej na tym terenie, jeżeli liczba pokoi przeznaczonych do wynajęcia nie przekracza 5.

Z pojęcia działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy wyłączono wyłącznie wynajem pokoi (wyłączenie nie dotyczy prowadzenia innego typu działalności, np. gastronomicznej), a dla wypełnienia przesłanek tego przepisu:

  1. budynek mieszkalny musi być położony na terenie wiejskim,
  2. najemca pokoju – turysta musi go użytkować w ramach potocznie rozumianej formy rekreacji, jaką jest turystyka (uczestników wesel czy konferencji nie można potraktować jako turystów),
  3. osoba wynajmująca musi mieć stały pobyt w gminie, na terenie której znajduje się budynek mieszkalny (zatem może to być tylko osoby fizyczna, która ma stały pobyt na terenie gminy w rozumieniu art. 25 Kodeksu cywilnego, a nie np. osoba prawna).
  4. wynajem nie może przekraczać 5 pokoi (wynajem turystom więcej niż 5 pokoi oznacza, że wszystkie pokoje należy opodatkować jako część budynku mieszkalnego zajętą na prowadzenie działalności gospodarczej).

Do wyjaśnienia sprawy liczby wynajmowanych pokoi w postępowaniu podatkowym organ podatkowy winien wykorzystać informacje ze stron internetowych. Przykładem takiego rozwiązania są dowody zbierane przez organ podatkowy w postępowaniu podatkowym dotyczącym opodatkowania budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej z funkcją agroturystyczną w najnowszym wyroku dotyczącym zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości agroturystyki – wyroku WSA w Białymstoku z 13 kwietnia 2022 r. sygn. akt I SA/Bk 64/22. Prowadząc postępowanie organ podatkowy przeprowadził oględziny obiektu, w trakcie których zgromadził obszerny materiał zdjęciowy a także posłużył się informacjami zamieszczonymi na stronach internetowych www. […].pl oraz zgromadził wydruki ze stron www. facebook.comwww.booking.com. W ofercie na stronie internetowej wskazano liczbę miejsc noclegowych, jak również określono czy są to pokoje jedno-, dwu- i trzyosobowe oraz pokój rodzinny (4-osobowy) co pozwoliło ustalić ogólną liczbę pokoi.