Dokumenty do pobrania

Ordynacja podatkowa


Egzekucja administracyjna


Sprawozdawczość budżetowa


Covid-19


Podatek od nieruchomości i podatek rolny


Podatek od środków transportowych


Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego