Powtórka z RB-27S.

Przed terminem przekazywania sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2023 r. poniżej kilka wpisów wskazujących reguły sporządzania ww. sprawozdania: