Powtórka z RB-27S.

Przed terminem przekazywania sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2023 r. poniżej kilka wpisów wskazujących reguły sporządzania ww. sprawozdania:

Zasady sporządzania sprawozdania Rb-27S z zakresu podatków i opłat lokalnych to także jeden z elementów warsztatów online, które odbędą 8 lutego br. “Sprawozdania z podatków lokalnych: Rb-27S, Rb-PDP, Rb-N, o zaległościach przedsiębiorców“: https://podatkowyreferat.pl/pl/p/Sprawozdania-z-podatkow-lokalnych-Rb-27S%2C-Rb-PDP%2C-Rb-N%2C-o-zaleglosciach-przedsiebiorcow-8-lutego-2024-r.-warsztaty-online/282