Zaokrąglanie odsetek za okresy z różnymi stawkami.

Pytanie: Czy przy obliczaniu odsetek za zwłokę za okresy, w których obowiązuje różna stawka odsetek za zwłokę zaokrągla się odsetki za cały okres naliczania czy za poszczególne okresy, w których obowiązuje odrębna stawka odsetek za zwłokę?

Odpowiedź: Zaokrągleniu podlega kwota odsetek za zwłokę obliczona za cały okres ich naliczenia. Odsetek za zwłokę nie zaokrągla się za poszczególne okresy, w których obowiązują różne stawki odsetek.

Zasady naliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych określa m. in. § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. z 2021 r. poz. 703).

Zgodnie z ww. przepisem w przypadku zaległości podatkowej istniejącej w okresach, w których obowiązywały różne stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, odsetki są naliczane odrębnie za każdy z tych okresów. Zaokrągleniu podlega suma odsetek za poszczególne okresy.

O zasadach naliczania odsetek za zwłokę można przeczytać w poniższych wpisach: