Wzór wniosku o przekazanie 1,5 % podatku rolnego (RPU-1).

Pierwszy w 2024 r. tematyczny wpis #ToWartoZnać dotyczy nowego wzoru dokumentu mającego zastosowanie w podatku rolnym, o czym w szczegółach poniżej.

2024 r. :

 • codzienne wpisy tematyczne #ToWartoZnać (poniedziałek – piątek ok. godz. 6),
 • codzienne informacje z cyklu #CzyWieszŻe… (poniedziałek – piątek ok. godz. 13),
 • newsletter “Informacje Podatkowe” (poniedziałki),
 • newsletter dla uczestników warsztatów online “Odpowiedzi na pytania” (wtorki),
 • warsztaty online (czwartki godz. 10 – 13),
 • nowość! – możliwość nabycia elektronicznej publikacji związanej tematycznie z warsztatami online.

Dz. U. poz. 2821 z 29.12.2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wniosku o przekazanie 1,5% należnego podatku rolnego. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2024 r., niemniej, stosownie do art. 6d ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku rolnym, wniosek o przekazanie 1,5 % należnego podatku rolnego za rok podatkowy 2024 może zostać złożony w terminie od 1 marca 2024 r. i do 15 listopada 2024 r.

Wzór wniosku o przekazanie 1,5% należnego podatku rolnego (RPU-1), stanowi załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia. Wzór załącznika do wniosku o przekazanie 1,5% należnego podatku rolnego – dane pozostałych podatników (ZRPU-1) stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Wzór wniosku o przekazanie 1,5% należnego podatku rolnego (RPU-1), zawiera dane niezbędne do przekazania podmiotowi uprawnionemu 1,5% należnego podatku rolnego, takie jak:

 1. miejsce i adres siedziby organu podatkowego, do którego należy złożyć wniosek,
 2. rodzaj podmiotu składającego wniosek,
 3. dane podatnika,
 4. wskazanie wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego na rzecz, którego ma być przekazane 1,5% należnego podatku rolnego (poprzez podanie nazwy oraz numeru KRS),
 5. informację o załączniku,
 6. podpisy podatnika (podatników)/osoby (osób) reprezentującej podatnika,

a także niezbędne objaśnienia.

Tematyka przekazania przez organ podatkowy kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz podmiotów uprawnionych do jej otrzymania została poruszona również we wpisach: