Publikacja obwieszczenia z aktualną stawką odsetek za zwłokę.

W dzisiejszym Monitorze Polskim poz. 905 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2022 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 16,50% kwoty zaległości w stosunku rocznym. O obowiązującej od 8 września 2022 r. stawce odsetek za zwłokę można przeczytać we wpisie z 7 września 2022 r. “16,5 % – stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 8 września 2022 r.”

O odsetkach za zwłokę od zaległości podatkowych można przeczytać m. in. we wpisach: