Black Friday!

Premiera warsztatów online “Tytuł wykonawczy do podatków i opłat lokalnych” odbyła się 26 listopada o godz. 12.00.

Jeszcze przez 5 godzin (do końca dzisiejszego dnia) można bezpłatnie oglądać warsztaty online “Tytuł wykonawczy do podatków i opłat lokalnych”.

W trakcie warsztatów odpowiadam na 8 pytań:

  • Czy można wystawić jeden tytuł wykonawczy obejmujący należności z różnych lat podatkowych?
  • Czy można wystawić jeden tytuł wykonawczy na podstawie deklaracji i decyzji?
  • Czy można wystawić tytuł wykonawczy w przypadku gdy należność jest mniejsza niż dziesięciokrotność kosztów upomnienia?
  • Czy do tytułu wykonawczego należy dołączyć odrębny wniosek o wszczęcie egzekucji?
  • Czy dane małżonka zobowiązanego wykazuje się w tytule wykonawczym?
  • W jaki sposób sporządzić tytuł wykonawczy w przypadku gdy zobowiązany pozostaje w związku małżeńskim?
  • Co oznacza określenie “obowiązek objęty tytułem wykonawczym jest/ nie jest ściśle związany ze zobowiązanym”?
  • Na podstawie jakiego przepisu wystąpić do US o podanie informacji o nadaniu tytułowi wykonawczemu klauzuli o skierowaniu tytułu do egzekucji administracyjnej lub wysokości kosztów egzekucyjnych?